Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Nieuws

Na eerdere afspraken niet nagekomen te zijn komt A-hak het straatwerk op de Bergstraat in week 21 definitief herstellen.<br>Het zal gaan om het stuk vanaf zijweg Kerkstraat tot aan de zijweg Steinhartstraat. Het verkeer kan bij deze afsluiting in Sweikhuizen ...

Meer... »

De afgelopen weken hebben er gesprekken plaats gevonden tussen de gemeente, stichting Rector Raevenhuis , Familie Meels, Notaris en architect. De eerste optie Cafe Meels met een gemeenschapshuis achter het bestaande cafe beheerd door Maurice en Corina wordt nader ...

Meer... »

Wij kregen op 5 mei het bericht door van de gemeente dat zij pas gisteren te horen hebben gekregen dat de aannemer die de glasvezelkabels in Beekdaelen aanlegt, komende zaterdag 07 mei de glasvezelkabel gaat aanbrengen in het gedeelte van de Bergstraat vanaf de Ker ...

Meer... »

Wegwerkzaamheden Sweikhuizen<br>&nbsp;<br>Fase 1:<br>Op dit moment is de Bergstraat te Sweikhuizen, ter hoogte van de Pascal Vischerstraat tot aan de Steinhartstraat afgesloten. Deze afsluiting duurt tot 3-05-2022 16:30. Dit is ten behoeve van ...

Meer... »

Goed nieuws! Deze week zijn de lichten op groen gegaan voor het doorpakken op een concrete uitwerking van optie 1, aanbouw bij zaal Caffee Meels. We zijn zeer verheugd dat de eigenaren van Caffee Meels zich bereid hebben verklaard om een doorslaggevende rol te gaan ...

Meer... »

Op verzoek van de Dorpsraad wordt de verkeersproblematiek van Sweikhuizen onderzocht door de gemeente. De hoeveelheid sluipverkeer en ook de snelheid waarmee gereden wordt, zorgen voor forse overlast (Dit staat nog los van de wegafsluiting bij Schinnen).<br>D ...

Meer... »

We willen jullie attenderen dat er bij voldoende belangstelling een glasvezelnetwerk in Sweikhuizen aangelegd wordt.<br>&nbsp;<br>Het netwerk:<br>- Het glasvezelnetwerk kan een alternatief zijn voor internet / TV / telefoon via KPN<br>te ...

Meer... »

De afgelopen maanden hebben wij als Dorspraad samen met de Stichting Rector Raevenhuis diverse gesprekken met gemeente en betrokkene gevoerd. Momenteel liggen er nog 2 opties op tafel: Optie 1 aanbouw bij zaal Cafe Meels en optie 2: verbouwing bestaande Rector Raev ...

Meer... »

<br>Beste dorpsgenoten,<br>&nbsp;<br>In het najaar hebben we jullie op de hoogte gebracht over de activiteiten van de Dorpsraad aangaande de toekomstige invulling en opvolging van het gemeenschapshuis in ons dorp. Hierbij delen we de tussensta ...

Meer... »

Begin december hebben de gemeente Beekdaelen, Stichting Rector Raevenhuis, kerkbestuur en Dorpsraad Sweikhuizen een eerste en constructieve bijeenkomst gehad over de invulling en opvolging van een gemeenschapshuis voor Sweikhuizen. Een van de uitkomsten van deze bi ...

Meer... »

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.