Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Wateroverlast


Update 18 april 2021
Naar aanleiding van ons overleg met de gemeente Beekdaelen zijn een aantal werkzaamheden opgepakt. Beneden aan de Bergstraat heeft een rioolinspectie plaatsgevonden en is wortelingroei verwijderd. Daarnaast zijn metingen verricht om de dimensionering van het ondergronds bassin en overstort te controleren. In de Pascal Visschersstraat zijn drempels verhoogd.
In het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) staat de Bergstraat nu voor 2023 op de planning. De wateroverlast wordt dus in 2023 opgelost. Hoe, dat wordt bepaald in 2022, dan start de voorbereiding.
Ook zal in de Pascal Visschersstraat nog een verzwaring van de afvoerbuis plaatsvinden. Dit zal in dezelfde periode worden opgepakt zodat de communicatie naar bewoners in één keer kan plaatsvinden.
De gemeente vraagt om alle wateroverlast te blijven doorgeven. Dit als input voor de voorbereiding. Dat kan rechtstreeks aan de gemeente of via de Dorpsraad.
 
 
Tijdens hevige regenbuien ondervinden wij op meerdere plaatsen in Sweikhuizen wateroverlast. Tijdens de regenbui van 17 juni jl. ondervonden bewoners van de Pascal Visschersstraat en Bergstraat (onderaan) behoorlijke overlast. Begin augustus gaan wij hierover met de gemeente in gesprek. Bewoners die overlast ondervinden kunnen een bericht sturen naar Bestuurslid3@DorpsraadSweikhuizen.nl (John Donners) zodat wij zoveel mogelijk bewijslast kunnen aanleveren.

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    AlgemeenGebiedsontwikkelingSluipverkeerVliegverkeerWateroverlast