Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Privacy protocol


Toelichting bij Privacyverklaring Dorpsraad Sweikhuizen
 
Inleiding
 
De stichting Dorpsraad Sweikhuizen (hierna de stichting) verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in de stichting en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven en is vastgelegd in het “Protocol privacy beleid van stichting Dorpsraad Sweikhuizen” op te vragen bij de secretaris.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
De stichting verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met het Privacy protocol.
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij, mogelijkerwijs, verwerken. Mogelijkerwijs wil zeggen dat wij niet in alle gevallen over al deze gegevens beschikken:
 
• Voornaam, voorvoegsel en achternaam
• Straat + huisnummer
• Plaats
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Deelnamedatum
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
De vereniging verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
 
Waarom we uw gegevens nodig hebben
 
• verzenden van onze mededelingen zoals agenda, uitnodigingen voor onderzoeken, verwerking van onderzoeken enz.
• contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en
 
Hoe lang we gegevens bewaren
 
De stichting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijk termijnen.
 
Delen met anderen
 
De stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze relatie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen in de daarvoor bestemde persoonlijke profielpagina op de website.
 
Beveiliging
 
De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op onze privacy-officer Jan Jaap Nusselder.. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
 
Wijzigingen
 
Wij kunnen het Privacyprotocol van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van het protocol op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.
 
Accordering
 
Ter bevestiging dat de deelnemers kennis hebben genomen van dit privacy beleid wordt bij het registreren op de site een akkoord verklaring gevraagd.

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast