Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Nieuws

Om het netwerk van Delta te completeren wordt vanaf 20 november 2023 de Bergstraat vanaf no.3 tot 135 gedeeltelijk opengebroken.<br>&nbsp;<br>Er wordt gestreefd om op basis van een halve baanafzetting de aanleg van glasvezel te realiseren.<br> ...

Meer... »

<strong>Uitnodiging informatiebijeenkomst 23 november</strong><br> <br>Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 23 november 2023. Tijdens deze avond gaan we graag met u in ge ...

Meer... »

Natuurmonumenten beheert grote delen van de Danikerberg en wil de natuur uitbreiden. Onze droom is om in de toekomst waar mogelijk verbindingen te maken met andere natuurgebieden langs de Geleenbeek. Ook willen we het gebied beter beleefbaar maken. Als belangrijke ...

Meer... »

Ter informatie willen we jullie op de hoogte brengen van het onderstaande bericht van de gemeente Beekdaelen en de informatieavond op donderdag 6 juli aanstaande.<br>&nbsp;<br>Beste inwoner van Beekdaelen,<br> <br>Graag deel ik ter herin ...

Meer... »

Natuurmonumenten heeft plannen voor het onderhoud van de natuur op de Danikerberg in combinatie met een natuurbegraafplaats.<br>Tijdens informatieavonden op 1 maart en 9 mei lichtten boswachters Mark Luijten en Bianca de Craen, de plannen toe die Natuurmonume ...

Meer... »

Er zijn samen goede stappen gezet voor nu en ook voor de toekomst.<br>Het Rector Raevenhuis kan voorlopig open blijven met behulp van een aangepaste overbruggingsoplossing die van de zomer van start gaat. Tot die tijd zal het huidig bestuur stichting beheer R ...

Meer... »

Wij zijn uitermate teleurgesteld dat de gemeente niet heeft ingestemd met de overbruggingsoplossing en bovenal (nog) geen inzicht heeft gegeven in hoe het wel mogelijk is om een gemeenschapsvoorziening in Sweikhuizen voor alle verenigingen nu en in de toekomst te h ...

Meer... »

Afgelopen weken heeft Rien Ijpelaar in samenwerking met de Dorpsraad Sweikhuizen gewerkt aan het samenstellen van een overbruggingsoplossing voor de gemeenschapsvoorziening in Sweikhuizen. In samenspraak met de verenigingen wordt een voorstel richting de gemeente g ...

Meer... »

Samenvatting (notulen) informatieavond dorpshuis Sweikhuizen<br>&nbsp;<br>Gehouden te Rector Raevenhuis<br>Datum 10 november 2022 19:30u – 21:00u<br>&nbsp;<br>Verslag:<br>&nbsp;<br>Algemene huidige stand van z ...

Meer... »

Beste dorpsbewoners,<br> <br>Op donderdag 10 november organiseren wij een informatie avond waarin we jullie willen bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot vernieuwing van de gemeenschapsvoorziening en gebieds-ontwikkeling centrum van Sweikh ...

Meer... »

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast