Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Nieuws

<em>Als dorpsraad ontvingen wij onderstaande brief. We willen jullie hiermee op de hoogte stellen en de mogelijkheid geven om u ook op te geven voor dit gesprek. Zie verder in het bericht.</em><br>&nbsp;<br>Beste meneer/mevrouw,<br> ...

Meer... »

Wij willen de brief die u afgelopen week in de brievenbus heeft ontvangen hier ook even onder de aandacht brengen.<br>&nbsp;<br>GREEN SPOT &amp; CO wil samen met u kijken naar de inrichting van het Odiliaplein. Gezien er meerdere doelen gerealis ...

Meer... »

Afgelopen week ontvingen omwonenden uit Spaubeek de volgende brief van het COA Sweikhuizen-Moorheide. Geïnteresseerden uit Sweikhuizen zijn ook welkom om deel te nemen aan de informatieavond over de uitbreidingsplannen van het COA Sweikhuizen. <br>&nbsp; ...

Meer... »

<strong>Veiligheidsmaatregelen bij ‘gevaarlijke’ afrit A76 bij Spaubeek, maar nog geen verplaatsing<br>&nbsp;<br>De plannen om de gevaarlijke afrit A76 bij Spaubeek in noordelijke richting te verplaatsen staan wederom in de ijskast. Dat la ...

Meer... »

Natuurbegraafplaats op Danikerberg voorlopig van de baan<br><em>FEL VERZET</em><br><em>Door Geertjan Claessens</em><br>De geplande natuurbegraafplaats op de Danikerberg bij Geleen komt er voorlopig niet. Natuurmonumenten ma ...

Meer... »

Gemeente Beekdaelen heeft besloten om de openbare speelplekken te vervangen door ontmoetingsplekken, zo ook het Odiliaplein. Dit wordt een plek voor jong en oud om te spelen, sporten en elkaar te ontmoeten, en moet gedragen worden door de gebruikers.<br><s ...

Meer... »

Door te klikken op bijgevoegde link kunt u de laatste nieuwsbrief lezen van Natuurmonumenten betreft de Natuurbegraafplaats Danikerberg.<br>&nbsp;<br><a href="https://www.danikerberg.nl/nieuws/nieuwsbrieven-archief/">natuurmonumenten ...

Meer... »

We hebben eind December uw mening gevraagd over de rol die de Dorpsraad in uw ogen zou moeten hebben in relatie tot de plannen van Natuurmonumenten om een Natuurbegraafplaats te realiseren in het Danikerbos.<br>Zeer veel dorpsgenoten hebben gereageerd op de v ...

Meer... »

We hebben de afgelopen tijd het dorp geïnformeerd over de plannen voor een Natuurbegraafplaats in het Danikerbos. Hieronder volgt een update. Daarnaast wil de Dorpsraad Sweikhuizen zich actief inzetten tegen het realiseren van de Natuurbegraafplaats. We vragen h ...

Meer... »

De afgelopen periode is er veel reuring ontstaan rondom de plannen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Deze plannen betreffen een natuurbegraafplaats in Daniken. Veel mensen zijn bezorgd en deze zorgen worden geuit. <br>&nbsp;<br>De pl ...

Meer... »

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast