G Informatie avond Dorpsraad in Oktober - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Informatie avond Dorpsraad in Oktober

Beste dorpsbewoners,
 
Op woensdag 14 oktober organiseren wij een informatie avond over de toekomstplannen rondom gebiedsontwikkeling Rector Raevenhuis. Diverse stakeholders zullen aanwezig zijn. De gemeente en de projectontwikkelaar zullen ook aan het woord komen. We starten om 19:30 uur en eindigen stipt om 21.00 uur.
 
De bijeenkomst hadden wij graag grootschaliger opgezet. Corona heeft echter roet in het eten gegooid. We hebben diverse voorzorgsmaatregelen getroffen en hanteren ook een maximaal aantal bezoekers die avond. Er zijn voor inwoners van Sweikhuizen nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht er interesse zijn, neem dan contact op. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 
Inschrijven kan via een email naar de secretaris: secretaris@dorpsraadsweikhuizen.nl
We zullen ons maximaal inspannen om de avond goed vast te leggen en op een later moment een terugkoppeling/ samenvatting voor een grotere groep te geven zodra Corona dit toelaat.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het Bestuur Dorpsraad Sweikhuizen

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast