We hebben eind December uw mening gevraagd over de rol die de Dorpsraad in uw ogen zou moeten hebben in relatie tot de plannen van Natuurmonumenten om een Natuurbegraafplaats te realiseren in het Danikerbos.<br>Zeer veel dorpsgenoten hebben gereageerd op de v ...

Meer... »

We hebben de afgelopen tijd het dorp geïnformeerd over de plannen voor een Natuurbegraafplaats in het Danikerbos. Hieronder volgt een update. Daarnaast wil de Dorpsraad Sweikhuizen zich actief inzetten tegen het realiseren van de Natuurbegraafplaats. We vragen h ...

Meer... »

De afgelopen periode is er veel reuring ontstaan rondom de plannen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Deze plannen betreffen een natuurbegraafplaats in Daniken. Veel mensen zijn bezorgd en deze zorgen worden geuit. <br>&nbsp;<br>De pl ...

Meer... »

Natuurmonumenten beheert grote delen van de Danikerberg en wil de natuur uitbreiden. Onze droom is om in de toekomst waar mogelijk verbindingen te maken met andere natuurgebieden langs de Geleenbeek. Ook willen we het gebied beter beleefbaar maken. Als belangrijke ...

Meer... »