We hebben eind December uw mening gevraagd over de rol die de Dorpsraad in uw ogen zou moeten hebben in relatie tot de plannen van Natuurmonumenten om een Natuurbegraafplaats te realiseren in het Danikerbos.<br>Zeer veel dorpsgenoten hebben gereageerd op de v ...

Meer... »