We hebben de afgelopen tijd het dorp geïnformeerd over de plannen voor een Natuurbegraafplaats in het Danikerbos. Hieronder volgt een update. Daarnaast wil de Dorpsraad Sweikhuizen zich actief inzetten tegen het realiseren van de Natuurbegraafplaats. We vragen h ...

Meer... »

De afgelopen periode is er veel reuring ontstaan rondom de plannen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Deze plannen betreffen een natuurbegraafplaats in Daniken. Veel mensen zijn bezorgd en deze zorgen worden geuit. De plannen van Natuurmonumenten ...

Meer... »