Op 2 maart is er door Greenspot &amp; Co een bijeenkomst georganiseerd in het RRH voor omwonenden van het plein.<br>De plannen zijn gepresenteerd en de deelnemers konden vragen stellen. Vervolgens zijn er groepjes gevormd en heeft men per groepje een plan ...

Meer... »

Op 6 maart jl. is er een bijeenkomst geweest betreft de uitbreidingsplannen van het AZC Moorheide - Sweikhuizen.<br>Bijgevoegd het verslag van deze laatste bijeenkomst waarvan het verslag op een aantal punten nadien is aangepast. Vandaar dat wij dit nu pas pl ...

Meer... »