Om het netwerk van Delta te completeren wordt vanaf 20 november 2023 de Bergstraat vanaf no.3 tot 135 gedeeltelijk opengebroken.<br>&nbsp;<br>Er wordt gestreefd om op basis van een halve baanafzetting de aanleg van glasvezel te realiseren.<br> ...

Meer... »

Het bedrijf MiH GMBH is vanaf donderdag 25 augustus gestart met de aanleg van het glasvezel Netwerk in Sweikhuizen.<br>&nbsp;<br>De aanleg vindt plaats in Pascal Visscherstraat en Fabritusstraat en Hagenstraat, de Kerkstraat en Steinhartstraat en Re ...

Meer... »

De WML is op dit moment binnen de kom van Sweikhuizen werkzaamheden aan het verrichten.<br>Naar aanleiding van deze werkzaamheden wil MiH in overleg met de wijkraad een deel van de werkzaamheden uitvoeren om en rond het glasvezelnetwerk.<br>De insteek i ...

Meer... »

Wij kregen op 5 mei het bericht door van de gemeente dat zij pas gisteren te horen hebben gekregen dat de aannemer die de glasvezelkabels in Beekdaelen aanlegt, komende zaterdag 07 mei de glasvezelkabel gaat aanbrengen in het gedeelte van de Bergstraat vanaf de Ker ...

Meer... »

We willen jullie attenderen dat er bij voldoende belangstelling een glasvezelnetwerk in Sweikhuizen aangelegd wordt.<br>&nbsp;<br>Het netwerk:<br>- Het glasvezelnetwerk kan een alternatief zijn voor internet / TV / telefoon via KPN<br>te ...

Meer... »