G Informatie uit de Dorpsraad Sweikhuizen maart 2021 aangaande het gemeenschapshuis. - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Informatie uit de Dorpsraad Sweikhuizen maart 2021 aangaande het gemeenschapshuis.

Beste dorpsgenoten,<br>&nbsp;<br>In het najaar hebben we jullie op de hoogte gebracht over de activiteiten van de Dorpsraad aangaande de toekomstige invulling en opvolging van het gemeenschapshuis in ons dorp. Hierbij delen we de tussenstand. <br>&nbsp;<br>De Dorpsraad, stichting Beheer Rector Raevenhuis en het Kerkbestuur zijn in gesprek met de gemeente Beekdaelen. Deze gesprekken zijn frequent, open en constructief. Tussendoor werkt een ieder aan het huiswerk. Drie scenario’s voor het toekomstige gemeenschapshuis worden verder uitgewerkt waarin duidelijk de wensen van de verenigingen, het dorp maar ook de financiële haalbaarheid en het toekomstige beheer meegenomen worden. <br>&nbsp;<br>We hopen in de tweede helft van mei het dorp te kunnen informeren.

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast