G Oprichting Dorpsraad Sweikhuizen - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Oprichting Dorpsraad Sweikhuizen

Tijdens de brainstormavond met betrekking tot de toekomst van het Rector Raevenhuis is het idee geopperd om een Dorpsraad Sweikhuizen op te richten. <!--more-->Na enkele voorbereidende vergaderingen en overleg met de gemeente is besloten tot oprichting van de Stichting Dorpsraad Sweikhuizen.<br>&nbsp;<br><strong>Doelstelling van de Dorpsraad </strong><br>Ons doel is het vergroten van de leefbaarheid in Sweikhuizen door het signaleren van verbeterpunten en het nemen van initiatief om zaken van de grond te krijgen. Wij behartigen de belangen van de inwoners en verenigingen door het inventariseren van wensen en behoeften en pogen, in samenwerking met andere partijen (gemeente, instanties, verenigingen, etc.) daaraan tegemoet te komen.<br>&nbsp;<br><strong>Organisatie</strong><br>De dorpsraad is niet verbonden aan enig politieke of religieuze richting. Wij stellen ons zo neutraal mogelijk op. De leden van de dorpsraad worden niet gekozen maar de samenstelling is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de bevolking van Sweikhuizen. Nieuwe leden kunnen zich zelf aanmelden. Wij onderhouden een actief contact met de gemeente en andere voor Sweikhuizen belangrijke instanties. Meer informatie over de doelstellingen en organisatie is terug te vinden op www.dorpsraadsweikhuizen.nl. <br>&nbsp;<br><strong>Leden Stichting Dorpsraad Sweikhuizen</strong><br><ul><li>Yvonne Somers (Voorzitter)</li><li>Jean-Pierre Palmen (Secretaris)</li><li>Jan-Jaap Nusselder (Bestuurslid)</li><li>John Donners (Bestuurslid)</li><li>Mieke Hogenboom (Bestuurslid)</li><li>Ben Scheepers (Adviseur)</li><li>Felix Wagemakers (Adviseur)</li><li>vacature (Penningmeester)</li></ul>Op dit moment missen wij nog een jongere (15-25 jr) in de Dorpsraad. <br>&nbsp;<br><strong>Contact met de Dorpsraad</strong><br>Contact met onze dorpsbewoners is belangrijk voor ons functioneren. Wij horen graag jullie wensen of input voor lopende projecten. Via onze website proberen wij zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast organiseren wij éénmaal per jaar een inspraakavond voor dorpsbewoners. <br>Eerste projectideeën<br>De eerste projecten die wij als Dorpsraad willen oppakken zijn:<br><ul><li>Gebiedsontwikkeling rondom het Rector Raevenhuis </li><li>Sluipverkeer en verkeersoverlast Bergstraat </li><li>Geluidsoverlast vliegverkeer. </li></ul>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast