G Ter informatie betreft AZC Sweikhuizen - bijeenkomst 17 april a.s. - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Ter informatie betreft AZC Sweikhuizen – bijeenkomst 17 april a.s.

Als dorpsraad ontvingen wij onderstaande brief. We willen jullie hiermee op de hoogte stellen en de mogelijkheid geven om u ook op te geven voor dit gesprek. Zie verder in het bericht.
 
Beste meneer/mevrouw,

Op 6 maart 2024 heeft het COA een bijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken van de herontwikkeling en uitbreiding van het azc Sweikhuizen. Tijdens deze bijeenkomst spraken diverse aanwezigen hun teleurstelling uit dat er deze avond geen vertegenwoordiger van de gemeente Beekdaelen aanwezig was. U verzocht het COA aan de gemeente te vragen alsnog met belanghebbenden in gesprek te gaan over de steun van de gemeente aan het uitwerken van een uitbreidingsplan voor het azc.

De gemeente was op 6 maart vertegenwoordigd, alleen niet actief. Het COA is aan zet om een plan uit te werken en de omgeving te betrekken. Daarom vervult de gemeente op dit moment vooral een toehorende rol tijdens dit soort bijeenkomsten. De betreffende medewerker van de gemeente heeft zich aan het begin van de bijeenkomst vanuit die rol voorgesteld en is ook zo door het COA geïntroduceerd.

Gesprek op 17 april
U heeft aangegeven graag nog een keer met de gemeente om tafel te gaan. De heer Partouns gaat als vervangend projectleider graag met u in gesprek. U bent op woensdag 17 april om 19.00u welkom in het gemeentehuis in Nuth (Deweverplein 1).

Aanmelden
Om een beeld te hebben van het aantal aanwezigen verzoeken we u om u uiterlijk 12 april aan te melden via deze link. Gezien het onderwerp verwijs ik u voor eventuele vragen over deze bijeenkomst graag naar de heer Partouns. Hij is bereikbaar op r.partouns@beekdaelen.nl of op nummer 088 - 450 25 38.

Informatie op website gemeente
Gemeente Beekdaelen heeft recent een projectpagina aangemaakt op haar website. Op deze pagina leest u meer over wat voorafging, hoe de raad tot het besluit kwam om onderzoek naar uitbreiding mogelijk te maken en hoe het proces eruitziet.


Met vriendelijke groeten,

Leon Giezenaar
Locatiemanager azc Sweikhuizen
Namens de projectgroep herontwikkeling en uitbreiding azc Sweikhuizen

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast