G Update Rector Raevenhuis - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Update Rector Raevenhuis

De afgelopen weken hebben er gesprekken plaats gevonden tussen de gemeente, stichting Rector Raevenhuis , Familie Meels, Notaris en architect. De eerste optie Cafe Meels met een gemeenschapshuis achter het bestaande cafe beheerd door Maurice en Corina wordt nader uitgewerkt. Begin juni wordt er een concept plan met begroting ingediend in de raad als onderdeel van een kadernota. Het concept plan is niet in beton gegoten maar een grove raming. Er komen nog voldoende inspraakmomenten voor verenigingen, omwonenden en dorpsgenoten. De komende maanden houden wij jullie op de hoogte van de processtappen.

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast