Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Werkzaamheden i.v.m. glasvezel

De WML is op dit moment binnen de kom van Sweikhuizen werkzaamheden aan het verrichten.<br>Naar aanleiding van deze werkzaamheden wil MiH in overleg met de wijkraad een deel van de werkzaamheden uitvoeren om en rond het glasvezelnetwerk.<br>De insteek is om de koppeling evenwijdig de Panoramaweg tussen Puth en Sweikhuizen van het Glasvezelnetwerk te realiseren. Dit vind plaats op vrijdag 22-7-2022 tot dinsdag 26-7-2022<br>De verkeersmaatregelen vinden plaats achter een halve baan afzetting waardoor Sweikhuizen ten aller tijde bereikbaar is.<br>Tevens zal er binnen de afzetting van de WML wederom op zaterdag 23-7-2022 worden gewerkt om binnen de kern het netwerk te realiseren waardoor de overlast voor de bewoners tot een minimum wordt beperkt.<br>&nbsp;<br>De grote omleiding blijft tot volgende week woensdag 16:00 uur van kracht. Na 16:00 uur ’s middags word weg geopend voor verkeer zodat bewoners geen last hebben van de omleiding na werktijden.<br>Volgende week donderdag en vrijdag 28 & 29 Juli zal het onderste gedeelte van de Bergstraat hersteld worden, hiervoor zal een omleiding intern van kracht zijn zoals bij de laatste herstelwerkzaamheden geweest is.<br>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast