G Informatie avond 6 maart Uitbreiding COA locatie Sweikhuizen - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Informatie avond 6 maart Uitbreiding COA locatie Sweikhuizen

Afgelopen week ontvingen omwonenden uit Spaubeek de volgende brief van het COA Sweikhuizen-Moorheide. Geïnteresseerden uit Sweikhuizen zijn ook welkom om deel te nemen aan de informatieavond over de uitbreidingsplannen van het COA Sweikhuizen. <br>&nbsp;<br><strong>Opgeven via email is wel noodzakelijk.</strong><br>&nbsp;<br>Beste omwonenden,<br>&nbsp;<br>Inmiddels is het COA al ruim een jaar bezig met voorbereidingen op het terrein van het bestaande azc Sweikhuizen. Op de achtergrond is veel werk verzet. Naar aanleiding van eerdere feedback van omwonenden, gemeenre en natuurbehartigers én onderzoek naar mogelijkheden voor de uitbreiding, is er een aangepast plan gemaakt. Dat voorstel willen we aan de gemeente Beekdaelen aanbieden, maar eerst willen we uw input graag horen zodat we die waar mogelijk kunnen meenemen. Ook de gemeente Beek informeren we over de plannen.<br>&nbsp;<br><strong>Met u in gesprek</strong><br>We nodigen u uit op woensdag 6 maart 2024 om met ons in gesprek te gaan. U bent welkom in de Biesenhof (Biesenweg 1 Geleen). Inloop met koffie vanaf 19:00 uur. Van 19:30 tot 20:30 uur presenteren we u de plannen en gaan graag in op uw opmerkingen en vragen.<br>&nbsp;<br><strong>Aanmelden noodzakelijk</strong><br>Het is noodzakelijk dat u zich aanmeldt, zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Aanmelden kan tot 1 maart 2024. U kunt een mail sturen naar: <a href="mailto:azcsweikhuizen@coa.nl">azcsweikhuizen@coa.nl</a>.<br>&nbsp;<br>Vriendelijke groeten,<br>Leon Gijzelaar, locatiemanager azc Sweikhuizen<br>&nbsp;<br>Met informatie over het azc Sweikhuizen vindt u op de website:<br><a href="http://www.coa.nl/nl/locatie/sweikhuizen-moorheide">www.coa.nl/nl/locatie/sweikhuizen-moorheide</a><br>&nbsp;<br>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast