G UIT DE LIMBURGER ZATERDAG 17 FEBRUARI betreft verplaatsing afrit A76 Spaubeek - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

UIT DE LIMBURGER ZATERDAG 17 FEBRUARI betreft verplaatsing afrit A76 Spaubeek

<strong>Veiligheidsmaatregelen bij ‘gevaarlijke’ afrit A76 bij Spaubeek, maar nog geen verplaatsing<br>&nbsp;<br>De plannen om de gevaarlijke afrit A76 bij Spaubeek in noordelijke richting te verplaatsen staan wederom in de ijskast. Dat laten zowel Rijkswaterstaat, als de gemeente Beek weten. Er lopen geen gesprekken meer.</strong><br><em>Paul Dolhain</em><br>&nbsp;<br>De gang van zaken is opmerkelijk. De afrit loopt over in een woonwijk en komt uit op een 30 kilometerweg (Op ’t Veldje). Om die reden bestempelde Veilig Verkeer Nederland de afrit in 2020 als gevaarlijk en na onderzoek van de gemeente Beek pleitte onderzoeksbureau Royal Haskoning er zelfs voor de afrit helemaal af te sluiten. Toenmalig wethouder Hub Schoenmakers kwam destijds met een plan, dat in de jaren ’70 en ’80 ook al eens zonder succes was geopperd, om de afrit te verplaatsen.De nieuwe afrit zou aan de Spaubeeklaan moeten komen, aan de overzijde van waar de afrit in zuidelijke richting ligt. Omdat dit grondgebied is van Sittard-Geleen zou het sowieso een plan van de lange adem worden. Gevraagd naar de huidige stand van zaken rondom de verplaatsing laat Rijkswaterstaat weten: „Hier lopen momenteel geen gesprekken over. Vooralsnog blijft de huidige afrit in stand.” <br>„Een verplaatsing van de afrit is voor de gemeente Beek niet van de baan. Wij blijven ons hiervoor inzetten, maar realiseren ons dat dit een project is van lange adem. Immers, niet alleen de belangen van Beek, maar ook die van Sittard-Geleen moeten worden gewogen, zowel op het gebied van verkeersveiligheid als ruimtelijke inpassing”, aldus een woordvoerster van de gemeente.<br>Beek heeft wel maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid in Op ’t Veldje te<br>verbeteren en ook de afrit wordt nog aangepakt. „Momenteel zijn enkele maatregelen uitgevoerd zoals de aanleg van kruispuntplateaus bij de Parallelweg en de Keerweg. In overleg met Rijkswaterstaat zijn er nog enkele maatregelen in<br>onderzoek voor de afrit zelf. Denk hierbij aan het beperken van het risico op spookrijders en een betere duiding van de afrit.”

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast