G informatie avond vernieuwing gemeenschapsvoorziening Sweikhuizen - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

informatie avond vernieuwing gemeenschapsvoorziening Sweikhuizen

Beste dorpsbewoners,<br> <br>Op donderdag 10 november organiseren wij een informatie avond waarin we jullie willen bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot vernieuwing van de gemeenschapsvoorziening en gebieds-ontwikkeling centrum van Sweikhuizen. Daarnaast willen we graag de dialoog aangaan over hoe verder.<br>Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Rector Raevenhuis en start om 19:30 uur. <br> <br>Met vriendelijke groet,<br>Het Bestuur Dorpsraad Sweikhuizen<br>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast