G Informatieavond donderdag 6 juli inzake Transitievisie Warmte 2.0 in de Gemeente Beekdaelen (verduurzaming) - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Informatieavond donderdag 6 juli inzake Transitievisie Warmte 2.0 in de Gemeente Beekdaelen (verduurzaming)

Ter informatie willen we jullie op de hoogte brengen van het onderstaande bericht van de gemeente Beekdaelen en de informatieavond op donderdag 6 juli aanstaande.<br>&nbsp;<br>Beste inwoner van Beekdaelen,<br> <br>Graag deel ik ter herinnering de onderstaande informatie over de Transitievisie Warmte 2.0 van Beekdaelen.<br> <br>De concept Transitievisie Warmte 2.0 is nog te bekijken tot 19 juli op het gemeentehuis of via de onderstaande link.<br>De link naar de visie: <a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-265898/terinzagelegging" rel="noopener" target="_blank">Terinzagelegging over Gemeenteblad 2023, 265898 | Overheid.nl &gt; Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)</a><br> <br>Daarnaast zal op 6 juli een inloopavond zijn voor de Transitievisie Warmte 2.0 en mogelijkheid om verduurzamingsvragen te stellen.<br>&nbsp;<br><strong>Inloopavond Transitievisie Warmte 2.0<br>Wanneer: 6 juli<br>Tijd: 18:00 – 21:00<br>Waar: Gemeentehuis Nuth, Deweverplein 1 Nuth</strong><br><strong>Waarvoor: Inzien en mogelijkheid om vragen/reacties te geven ten aanzien van de concept visie + de mogelijkheid om verduurzamingsvragen stellen ten aanzien van eigen woonsituatie.<br>Het is niet nodig om aan te melden, deze avond is op vrije inloop</strong><br> <br>Hopende hiermee een heldere reminder gegeven te hebben en hopelijk tot 6 juli!<br> <br>Met vriendelijke groet,<br> <br>Sil Schlösser<br> <br>Energie &amp; Duurzaamheid | Afdeling Ruimte | Gemeente Beekdaelen |<br>E duurzaam@beekdaelen.nl | W www.beekdaelen.nl |

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast