G Natuurontwikkeling en natuurbegraven Danikerberg - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Natuurontwikkeling en natuurbegraven Danikerberg

Natuurmonumenten beheert grote delen van de Danikerberg en wil de natuur uitbreiden. Onze droom is om in de toekomst waar mogelijk verbindingen te maken met andere natuurgebieden langs de Geleenbeek. Ook willen we het gebied beter beleefbaar maken. Als belangrijke eerste stap ziet Natuurmonumenten kansen om deze ambities te realiseren in combinatie met natuurbegraven.<br>&nbsp;<br><strong>Actuele ontwikkelingen</strong><br>Om een nieuw natuurgebied te realiseren en in de natuur te mogen begraven is een wijziging van het omgevingsplan door de gemeente Beekdaelen nodig. Het indienen van een principeverzoek voor zo’n wijziging is een eerste stap in de procedure.<br>Wij hebben dit principeverzoek op 5 juni voorgelegd aan de gemeente Beekdaelen. In het principeverzoek vragen wij het college van B&W of het in principe bereid is medewerking te verlenen aan een wijziging van het omgevingsplan. Het is dus geen besluit, maar een vraag aan het college of zij inschatten dat het plan haalbaar zal zijn.<br>De gemeente heeft ons laten weten dat zij ons initiatief een positieve ontwikkeling vindt en er groen licht is om ons planvoornemen verder uit te werken.<br><strong>Verdere inventarisatie</strong><br>Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het gebied biedt voor inrichting, aanrijroute en eventuele bebouwing zullen we de komende tijd het plangebied verder inventariseren en een aantal onderzoeken uitvoeren. Zo gaan we een aantal verkeerstellingen doen evenals een onderzoek naar de bodem en de waterstand in het gebied. Vanaf begin oktober vinden hiervoor activiteiten plaats in en rond het gebied.<br><strong>Vervolg omgevingsdialoog</strong><br>We vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de verdere inventarisatie en uitwerking van onze plannen. Eind oktober verwachten we voldoende informatie te hebben om de omgeving verder te kunnen informeren en het gesprek over onze ambities met omwonenden en belangstellenden te kunnen hervatten.<br>Met deze \'omgevingsdialoog\' nemen we belanghebbenden graag mee in onze ambities en gaan we in gesprek over de vragen die leven. Zo krijgen we steeds meer zicht op wat er leeft in de omgeving en welke wensen en aandachtspunten er zijn. Deze willen we zoveel mogelijk meenemen bij de inrichting van het gebied. Ons streven is om omwonenden en belangstellenden in het najaar uit te nodigen voor een bijeenkomst en om mee te denken bij de totstandkoming van het ontwerp.<br>&nbsp;<br>Zie ook de info op onderstaande website:<br><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/geleenbeekdal/projecten/plan-uitbreiding-natuur-danikerberg-in-combinatie-met">Natuurontwikkeling en natuurbegraven Danikerberg</a>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast