Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Uit de Limburger zaterdag 15 februari: Natuurbegraafplaats Danikerberg

Natuurbegraafplaats op Danikerberg voorlopig van de baan<br><em>FEL VERZET</em><br><em>Door Geertjan Claessens</em><br>De geplande natuurbegraafplaats op de Danikerberg bij Geleen komt er voorlopig niet. Natuurmonumenten maakt pas op de plaats, omdat overleg onmogelijk<br>is door het felle verzet van tegenstanders.<br>- Volgens Natuurmonumenten wordt het gesprek over de natuurbegraafplaats gehinderd door de polarisatie rond de plannen. Ook zouden tegenstanders verkeerde informatie verspreiden.<br>&nbsp;<br>GELEEN/SWEIKHUIZEN<br>Zo is onder meer beweerd dat het gebied omheind zou worden, de mogelijkheid voor recreatie beperkt en de bodem vervuilt door resten uit stoffelijke overschotten.<br>3700 graven<br>Maar het plan is niet van tafel. Natuurmonumenten maakt voor onbepaalde<br>tijd pas op de plaats om te bezien hoe het verder moet en wil daarna weer met iedereen in gesprek over de plannen. De inkomsten uit de begraafplaats wilde Natuurmonumenten steken in het onderhoud van het groengebied tussen Geleen en Sweikhuizen.<br>&nbsp;<br>Eerder is het plan al aangepast. In plaats van 21 hectare zou de toekomstige<br>begraafplaats nog 10 hectare meten, met de komende dertig tot veertig jaar ruimte voor maximaal 3700 graven in plaats van 6000.<br>Dat ging tegenstanders niet ver genoeg. Zij vrezen dat ze straks niet meer overal kunnen wandelen in het gebied en vinden het een eng idee om te recreëren op plekken waar mensen begraven zijn. Ook zou de begraafplaats zorgen voor meer (verkeers)drukte. Verder betichten ze Natuurmonumenten van winstbejag, omdat onduidelijk is hoe de inkomsten worden verdeeld.<br>&nbsp;<br><strong>Foute informatie</strong><br>Evert Bopp van Houd Daniken Levend is blij met het voorlopig stopzetten van het plan, maar blijft waakzaam. „Nu moeten we zorgen dat het voorgoed van tafel gaat.” Hij is minder ingenomen met de beschuldigingen van foute informatie. „Wij hebben nooit beweerd dat het gebied omheind zou worden, dat hebben anderen wel gedaan op internet.”<br>Bopp erkent dat in het aangepaste plan de recreatie niet beperkt wordt, omdat de graven straks alleen onder gras- en weilanden zouden komen.<br>Maar hij blijft tegen omdat bezoekers het een eng idee vinden dat er mensen begraven zijn in het gebied waar ze wandelen en omdat dat vervuiling oplevert.<br>&nbsp;<br>Houd Daniken Levend wilde 28 februari in discussie met bewoners en met Natuurmonumenten. Dit omdat hun mening niet naar voren zou zijn gekomen bij de avonden die Natuurmonumenten organiseerde.<br>Volgens Natuurmonumenten zijn er juist wel veel vragen beantwoord. Bopp zegt dat de organisatie niet ingaat op vragen of verzoeken om een gesprek, zoals over een alternatief plan dat de groep onlangs presenteerde.

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast