Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Uitnodiging 26 juni a.s. AZC Sweikhuizen

Beste mensen uit Sweikhuizen,<br>Op 6 maart spraken we elkaar tijdens de bijeenkomst over de herontwikkeling en uitbreiding van azc Sweikhuizen. Mogelijk was u ook aanwezig bij de rondgang op ons terrein op woensdag 3 april.<br>&nbsp;<br><strong>We nodigen u graag uit om wederom met ons in gesprek te gaan op woensdag 26 juni <br>van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie: azc Sweikhuizen.</strong><br>&nbsp;<br>Het plan is verder uitgewerkt, mede op basis van de ontvangen feedback. Tijdens de bijeenkomst krijgt u hierover een terugkoppeling. Daarnaast is er gelegenheid uw feedback op het aangescherpte plan te delen. <br>&nbsp;<br><strong>Aanmelden is noodzakelijk</strong><br>• Om een beeld te hebben van het aantal aanwezigen verzoeken we u om u uiterlijk 21 juni aan te melden via mail naar <a href="mailto:nicolemoonen@coa.nl">nicolemoonen@coa.nl</a><br>• Kunt u niet aanwezig zijn op genoemde datum, dan ontvangt u het verslag via het mailadres dat we van u hebben.<br>&nbsp;<br>Op de locatiepagina van het azc op de website van het COA (onderaan) vindt u het verslag en de presentatie van 6 maart jl. <a href="http://www.coa.nl/nl/locatie/sweikhuizen-moorheide">www.coa.nl/nl/locatie/sweikhuizen-moorheide</a>.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>Vriendelijke groeten,<br>Locatiemanagement azc Sweikhuizen <br>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast