Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Geld voor uitwerken plan nieuwe ontmoetingsruimte Sweikhuizen

Sweikhuizen heeft behoefte aan een nieuwe ontmoetingsplek en meer woningen. Stichting Rector Raevenhuis, de dorpsraad en de gemeente hebben samen gezocht naar een passende oplossing daarvoor. De gemeenteraad heeft nu geld beschikbaar gesteld om een plan te maken.<br>&nbsp;<br>Het huidige gemeenschapshuis, het Rector Raevenhuis, is te groot en verouderd. De bedoeling is om op de plek van het huidige gemeenschapshuis een nieuwe ontmoetingsruimte te bouwen in combinatie met woningen. <br>&nbsp;<br><strong>Betere invulling</strong><br>Stichting Rector Raevenhuis werkt al jaren aan een betere invulling van de gemeenschapsvoorziening in Sweikhuizen. Nu is er steun van de dorpsraad en de gemeente. Het doel van de nieuwe plannen is om een plek te creëren waar inwoners en verenigingen graag komen. De gemeenteraad van Beekdaelen vindt dat Sweikhuizen zo\'n ontmoetingsruimte verdient en heeft geld beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking. De inwoners van Sweikhuizen worden betrokken bij de toekomstige planontwikkeling.

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast