Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Uitslag Poll: Natuurbegraafplaats en vervolg

We hebben eind December uw mening gevraagd over de rol die de Dorpsraad in uw ogen zou moeten hebben in relatie tot de plannen van Natuurmonumenten om een Natuurbegraafplaats te realiseren in het Danikerbos.<br>Zeer veel dorpsgenoten hebben gereageerd op de vraag waarvoor hartelijk dank. De mogelijke plannen van Natuurmonumenten leven duidelijk in ons dorp. <br>&nbsp;<br><strong>De uitslag:</strong><br>We hebben via de website en via ingevulde antwoord strookjes in totaal 219 stemmen (optelsom van stemmen op de website en ingevulde antwoordstrookjes) ontvangen; 90% (198 stemmen) steunt het plan dat de Dorpsraad zich actief gaat inzetten, 10% (21 stemmen) vindt dit geen goed idee. <br> <br>Met deze uitslag heeft de Dorpsraad Sweikhuizen het mandaat van het dorp gekregen om zich actief in te zetten tegen de huidige plannen van Natuurmonumenten. <br>&nbsp;<br><strong>Wat gaan we nu doen:</strong><br>De Dorpsraad wil met alle betrokken partijen (Natuurmonumenten, Gemeente Beekdaelen, “Houd Daniken Levend”, Wijkraden Geleen, …) in gesprek gaan. <br>Op basis van de gesprekken wordt een notitie opgesteld, waarin ook aangegeven wordt waarom we tegen de huidige plannen zijn.<br>De Dorpsraad zal invloed uitoefen bij de herziening van het bestemmingsplan van de gemeente Beekdaelen voor het Danikerbos. <br>&nbsp;<br><strong>Wat gebeurt er nog meer:</strong><br><strong>1. 17 Januari:</strong> bijeenkomst in het Rector Ravenhuis georganiseerd door “Houd Daniken Levend” <br><a href="https://houddanikenlevend.nl/2024/01/04/3de-publieke-bijeenkomst-sweikhuizen/)">Houd Daniken levend | Bijeenkomst</a><br>&nbsp;<br><strong>2. 20 Januari:</strong> excursie naar de natuurbegraafplaats Mookerheide georganiseerd door Natuurmonumenten<br><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/geleenbeekdal/projecten/plan-uitbreiding-natuur-danikerberg-in-combinatie-met">Natuurmonumenten | Mookerheide</a><br>&nbsp;<br><strong>3. 25 Januari:</strong> inloop middag / avond waarin het schetsontwerp voor de omgeving Danikerberg wordt toegelicht georganiseerd door Natuurmonumenten <br><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/geleenbeekdal/projecten/plan-uitbreiding-natuur-danikerberg-in-combinatie-met">Natuurmonumenten | Inloopmiddag met schetsvoorstel</a> <br>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast