G Natuurbegraafplaats Danikerbos – uw mening - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Natuurbegraafplaats Danikerbos – uw mening

We hebben de afgelopen tijd het dorp geïnformeerd over de plannen voor een Natuurbegraafplaats in het Danikerbos. Hieronder volgt een update. Daarnaast wil de Dorpsraad Sweikhuizen zich actief inzetten tegen het realiseren van de Natuurbegraafplaats. We vragen hiervoor steun vanuit het dorp.
 
Afgelopen 28 december heeft “Houd Daniken Levend” belangstellenden geïnformeerd. De geschetste beelden zijn verontrustend. Het eerste idee van een Natuurbegraafplaats leek in eerste instantie misschien wel sympathiek, echter alles wijst nu op een veel grotere impact dan voorgesteld`: te groot (18 van de 21 ha bos), te veel (6000 graven, 300 per jaar), te gestructureerd (groot deel van het bos wordt afgesloten, een toezichthouder, uitgezette wandelpaden), etc. Geld dat de Natuurbegraven Nederland bereid is te betalen aan Natuurmonumenten speelt natuurlijk ook een rol.
 
Op dit moment worden plannen gepresenteerd en worden besluiten voorbereid. De gemeenteraad van Beekdaelen heeft daarin een belangrijke rol. Vanuit verschillende kanten (Stichting Houd Daniken Levend; Gemeente Sittard-Geleen, buurtverenigingen, ..) wordt bezwaar aangetekend.
De Dorpsraad zou zich, namens het dorp Sweikhuizen, actief willen gaan inzetten tegen het realiseren van de natuurbegraafplaats. Het Danikerbos is voor ons dorp een gewild recreatiegebied. En omdat Sweikhuizen onderdeel is van de gemeente Beekdaelen, is Sweikhuizen direct belanghebbende voor de gemeenteraad.
 
Voor nadere informatie zie:
dorpsraadsweikhuizen - nieuws natuurbegraafplaats Danikerbos
 
Plan Uitbreiding Natuurmonumenten Danikerberg in combinatie met natuurbegraven | Natuurmonumenten
 
houddanikenlevend.nl
 
Steunt U het initiatief van de Dorpsraad?
U kunt Uw mening laten horen via de link:
Opiniepuntsweikhuizen
 
U ontvangt deze nieuwsbrief ook in de brievenbus. Op het strookje onderaan kunt u ook uw voorkeur aangeven en in een brievenbus deponeren. Dit kan op de volgende adressen:
Kerkstraat 20
Bergstraat 54
Rector Simonsstraat 10
 
Dankjewel namens de dorpsraad Sweikhuizen.
 

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast