Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Voortgang speelruimte beleid Odiliaplein

Op 2 maart is er door Greenspot & Co een bijeenkomst georganiseerd in het RRH voor omwonenden van het plein.
De plannen zijn gepresenteerd en de deelnemers konden vragen stellen. Vervolgens zijn er groepjes gevormd en heeft men per groepje een plan uitgewerkt in een soort zandbak. In deze zandbak kon men items plaatsen zoals men die graag terug zou willen zien op het plein. Denk daarbij aan bomen, parkeerplaatsen, bankjes, speeltoestellen, transformatie huis etc.
Er is veel gediscussieerd over de parkeerplaatsen maar ook o.a over de plaats van het transformatorhuisje.
De werkgroep van Greenspot& C0 heeft alle ideeën verzameld om ze verder uit te werken. In een volgende bijeenkomst komen ze weer terug op de uitgewerkt plannen.
 
De deelnemers en omwonenden van het plein hebben inmiddels een nieuwe uitnodiging ontvangen voor zaterdag 15 juni om 9.30 in het RRH voor uitleg van de uitgewerkte ideeën en vervolgstappen.
 
Voor meer informatie kan men terecht bij www.greenspotenco.nl/ontmoetingsplekken
 

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast