Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Ontwikkeling natuurbegraafplaats Daniken

De afgelopen periode is er veel reuring ontstaan rondom de plannen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Deze plannen betreffen een natuurbegraafplaats in Daniken. Veel mensen zijn bezorgd en deze zorgen worden geuit. <br>&nbsp;<br>De plannen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland vind je hier:<br><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/geleenbeekdal/projecten/plan-uitbreiding-natuur-danikerberg-in-combinatie-met" rel="noopener" target="_blank">Plannen Natuurmonumenten </a><br>&nbsp;<br>In de bijlage de laatste nieuwsbrief van Natuurmonumenten met daarbij een uitnodiging voor een nieuwe inloopbijeenkomst op 25 januari.<br><a href="https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1702988999/2023-12/Nieuwsbrief%20Danikerberg%2020%20december%202023.pdf" rel="noopener" target="_blank">Nieuwsbrief Natuurmonumenten</a><br>&nbsp;<br>Er is een petitie gestart tegen de voorgenomen vestiging van de natuurbegraafplaats bij Daniken. Nieuws hieromtrent vind je hier:<br><a href="https://www.openpetition.eu/nl/petition/blog/red-het-daniken-als-recreatiegebied#petition-main" rel="noopener" target="_blank">Nieuws Petitie</a><br>&nbsp;<br><strong>Op donderdag 28 december wordt in Grand Cafe Oud Limburg in Puth een bijeenkomst georganiseerd door de starter van de petitie. Voor meer info zie bovenstaande web-link.</strong><br>&nbsp;<br>De gemeente Sittard-Geleen heeft de volgende brief geschreven aan het college van Beekdaelen inzake natuurbegraven in Daniken:<br><a href="https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=428c2838-5665-4e73-bcf4-96de6e959005&type=pdf" rel="noopener" target="_blank">Nieuwsbrief Gemeente Sittard-Geleen</a>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast