G Werkzaamheden Bergstraat i.v.m. aanleg glasvezel - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Werkzaamheden Bergstraat i.v.m. aanleg glasvezel

Om het netwerk van Delta te completeren wordt vanaf 20 november 2023 de Bergstraat vanaf no.3 tot 135 gedeeltelijk opengebroken.<br>&nbsp;<br>Er wordt gestreefd om op basis van een halve baanafzetting de aanleg van glasvezel te realiseren.<br>&nbsp;<br>Om de exacte locatie van de nutsvoorzieningen te bepalen zijn er vooruitlopend op de werkzaamheden proefsleuven gerealiseerd. Deze proefsleuven zijn afgelopen week afgerond.<br>&nbsp;<br>Er dient nog 1600 m glasvezel te worden aangelegd waarbij iedere avond de sleuf is aangevuld en de bestrating is hersteld. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen.<br>&nbsp;<br>Het werkgebied is opgedeeld in drie locaties.Op iedere locatie start een ploeg met graafwerkzaamheden waarbij vooruitlopend op de werkzaamheden de bewoners worden geïnformeerd met een bewonersbrief.<br>&nbsp;<br>De doorrijbreedte van 3,55m voor het bewoners verkeer blijft gehandhaafd. Voor eventuele landbouwvoertuigen en vrachtverkeer wordt de Bergstraat tijdelijk afgesloten.<br>&nbsp;<br>In overleg met de middenstand binnen Sweikhuizen wordt het bevoorradings moment en het type transport bepaald.

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast