Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Nieuws

Beste mensen uit Sweikhuizen,<br>Op 6 maart spraken we elkaar tijdens de bijeenkomst over de herontwikkeling en uitbreiding van azc Sweikhuizen. Mogelijk was u ook aanwezig bij de rondgang op ons terrein op woensdag 3 april.<br>&nbsp;<br><s ...

Meer... »

Sweikhuizen heeft behoefte aan een nieuwe ontmoetingsplek en meer woningen. Stichting Rector Raevenhuis, de dorpsraad en de gemeente hebben samen gezocht naar een passende oplossing daarvoor. De gemeenteraad heeft nu geld beschikbaar gesteld om een plan te maken.&l ...

Meer... »

Op 2 maart is er door Greenspot &amp; Co een bijeenkomst georganiseerd in het RRH voor omwonenden van het plein.<br>De plannen zijn gepresenteerd en de deelnemers konden vragen stellen. Vervolgens zijn er groepjes gevormd en heeft men per groepje een plan ...

Meer... »

Op 6 maart jl. is er een bijeenkomst geweest betreft de uitbreidingsplannen van het AZC Moorheide - Sweikhuizen.<br>Bijgevoegd het verslag van deze laatste bijeenkomst waarvan het verslag op een aantal punten nadien is aangepast. Vandaar dat wij dit nu pas pl ...

Meer... »

<em>Als dorpsraad ontvingen wij onderstaande brief. We willen jullie hiermee op de hoogte stellen en de mogelijkheid geven om u ook op te geven voor dit gesprek. Zie verder in het bericht.</em><br>&nbsp;<br>Beste meneer/mevrouw,<br> ...

Meer... »

Wij willen de brief die u afgelopen week in de brievenbus heeft ontvangen hier ook even onder de aandacht brengen.<br>&nbsp;<br>GREEN SPOT &amp; CO wil samen met u kijken naar de inrichting van het Odiliaplein. Gezien er meerdere doelen gerealis ...

Meer... »

Afgelopen week ontvingen omwonenden uit Spaubeek de volgende brief van het COA Sweikhuizen-Moorheide. Geïnteresseerden uit Sweikhuizen zijn ook welkom om deel te nemen aan de informatieavond over de uitbreidingsplannen van het COA Sweikhuizen. <br>&nbsp; ...

Meer... »

<strong>Veiligheidsmaatregelen bij ‘gevaarlijke’ afrit A76 bij Spaubeek, maar nog geen verplaatsing<br>&nbsp;<br>De plannen om de gevaarlijke afrit A76 bij Spaubeek in noordelijke richting te verplaatsen staan wederom in de ijskast. Dat la ...

Meer... »

Natuurbegraafplaats op Danikerberg voorlopig van de baan<br><em>FEL VERZET</em><br><em>Door Geertjan Claessens</em><br>De geplande natuurbegraafplaats op de Danikerberg bij Geleen komt er voorlopig niet. Natuurmonumenten ma ...

Meer... »

Gemeente Beekdaelen heeft besloten om de openbare speelplekken te vervangen door ontmoetingsplekken, zo ook het Odiliaplein. Dit wordt een plek voor jong en oud om te spelen, sporten en elkaar te ontmoeten, en moet gedragen worden door de gebruikers.<br><s ...

Meer... »

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast