Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Nieuws

We hebben eind December uw mening gevraagd over de rol die de Dorpsraad in uw ogen zou moeten hebben in relatie tot de plannen van Natuurmonumenten om een Natuurbegraafplaats te realiseren in het Danikerbos.<br>Zeer veel dorpsgenoten hebben gereageerd op de v ...

Meer... »

We hebben de afgelopen tijd het dorp geïnformeerd over de plannen voor een Natuurbegraafplaats in het Danikerbos. Hieronder volgt een update. Daarnaast wil de Dorpsraad Sweikhuizen zich actief inzetten tegen het realiseren van de Natuurbegraafplaats. We vragen h ...

Meer... »

De afgelopen periode is er veel reuring ontstaan rondom de plannen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland. Deze plannen betreffen een natuurbegraafplaats in Daniken. Veel mensen zijn bezorgd en deze zorgen worden geuit. <br>&nbsp;<br>De pl ...

Meer... »

Om het netwerk van Delta te completeren wordt vanaf 20 november 2023 de Bergstraat vanaf no.3 tot 135 gedeeltelijk opengebroken.<br>&nbsp;<br>Er wordt gestreefd om op basis van een halve baanafzetting de aanleg van glasvezel te realiseren.<br> ...

Meer... »

<strong>Uitnodiging informatiebijeenkomst 23 november</strong><br> <br>Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 23 november 2023. Tijdens deze avond gaan we graag met u in ge ...

Meer... »

Natuurmonumenten beheert grote delen van de Danikerberg en wil de natuur uitbreiden. Onze droom is om in de toekomst waar mogelijk verbindingen te maken met andere natuurgebieden langs de Geleenbeek. Ook willen we het gebied beter beleefbaar maken. Als belangrijke ...

Meer... »

Ter informatie willen we jullie op de hoogte brengen van het onderstaande bericht van de gemeente Beekdaelen en de informatieavond op donderdag 6 juli aanstaande.<br>&nbsp;<br>Beste inwoner van Beekdaelen,<br> <br>Graag deel ik ter herin ...

Meer... »

Natuurmonumenten heeft plannen voor het onderhoud van de natuur op de Danikerberg in combinatie met een natuurbegraafplaats.<br>Tijdens informatieavonden op 1 maart en 9 mei lichtten boswachters Mark Luijten en Bianca de Craen, de plannen toe die Natuurmonume ...

Meer... »

Er zijn samen goede stappen gezet voor nu en ook voor de toekomst.<br>Het Rector Raevenhuis kan voorlopig open blijven met behulp van een aangepaste overbruggingsoplossing die van de zomer van start gaat. Tot die tijd zal het huidig bestuur stichting beheer R ...

Meer... »

Wij zijn uitermate teleurgesteld dat de gemeente niet heeft ingestemd met de overbruggingsoplossing en bovenal (nog) geen inzicht heeft gegeven in hoe het wel mogelijk is om een gemeenschapsvoorziening in Sweikhuizen voor alle verenigingen nu en in de toekomst te h ...

Meer... »

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast