G Uitnodiging informatiebijeenkomst 23 november Natuurontwikkeling en natuurbegraven Danikerberg - Stichting Dorpsraad Sweikhuizen
Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Uitnodiging informatiebijeenkomst 23 november Natuurontwikkeling en natuurbegraven Danikerberg

<strong>Uitnodiging informatiebijeenkomst 23 november</strong><br> <br>Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 23 november 2023. Tijdens deze avond gaan we graag met u in gesprek over onze plannen op de Danikerberg. De avond biedt volop ruimte om uw vragen en ideeën met ons te delen.<br> <br><strong>Datum:</strong> donderdag 23 november 2023<br><strong>Tijd:</strong> 19.30 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur)<br><strong>Locatie:</strong> Restaurant Biesenhof, Biesenweg 1 te Geleen<br> <br><strong>Programma</strong><br>Tijdens de informatiebijeenkomst lichten wij het initiatief nog eens toe en informeren u over de kaders en de kansen. Om u een beeld te geven van hoe de ontwikkeling er uit kan gaan zien zal bureau Heusschen Copier een eerste grove schets laten zien. Deze dient als basis voor gesprek met betrokkenen uit de omgeving en voor het verdere ontwerpproces.<br>Tijdens deze avond is er ook de gelegenheid om ons te laten weten of u op onderdelen wilt meedenken in het verdere proces om tot een definitief ontwerp te komen. Dit definitieve ontwerp wordt begin 2024 gepresenteerd aan de omgeving voordat we het ter besluitvorming aan de gemeente Beekdaelen voorleggen.<br> <br><strong>Aanmelden:</strong> Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan tot 16 november via zuidlimburg@natuurmonumenten.nl onder vermelding van “informatiebijeenkomst Danikerberg 23 november” en het aantal personen met wie u wilt komen.<br>Meer<br> <br><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/geleenbeekdal/projecten/plan-uitbreiding-natuur-danikerberg-in-combinatie-met" rel="noopener" target="_blank">Nieuwsbrief Danikerberg 2023</a>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast