Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Gemeente Beekdaelen heeft niet ingestemd met de overbruggingsoplossing en wil graag verder in gesprek

Wij zijn uitermate teleurgesteld dat de gemeente niet heeft ingestemd met de overbruggingsoplossing en bovenal (nog) geen inzicht heeft gegeven in hoe het wel mogelijk is om een gemeenschapsvoorziening in Sweikhuizen voor alle verenigingen nu en in de toekomst te hebben. De gemeente nodigt uit om op korte termijn met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Dat zullen we graag doen.

De gemeente heeft haar besluit toegelicht. Hierin zijn een aantal zaken niet duidelijk. In samenspraak met de verenigingen heeft Dorpsraad Sweikhuizen op maandag 13 maart hierover een aantal verhelderende vragen gesteld en gereageerd op het besluit en de gegeven toelichting. De rode draad van de toelichting op het besluit van de gemeente is als volgt:

Er zou weinig draagvlak zijn voor de exploitatie van de gemeenschapsvoorziening in de vorm zoals deze gepresenteerd is door Architectenbureau Wehrung. Hiermee is er geen zicht op een nieuwe gemeenschapsvoorziening en kan er derhalve niet gesproken worden over een overbruggingsperiode. De gemeente geeft aan dat met mogelijk maatwerk, verenigingen elders terecht kunnen.
Verder spreekt de gemeente over een klein aantal gebruikers en geeft zij aan dat zij niet kan instemmen met de gevraagde gemeentelijke bijdrage, maar dat mogelijk een kleine bijdrage gedaan kan worden in de energiekosten overeenkomstig het energiefonds mits er voldaan wordt aan bepaalde criteria.

Naast een aantal gestelde verhelderende vragen is de reactie van de verenigingen en Dorpsraad Sweikhuizen als volgt:
De informatie met betrekking tot de exploitatie is nieuw voor ons, voor zover bekend heeft familie Meels nog geen keuze kunnen maken. Belangrijk is dat alle verenigingen in Sweikhuizen terecht kunnen, nu en in de toekomst. Het belang van een dorpshuis in Sweikhuizen wordt niet op waarde geschat! De gemeenschapsvoorziening in Sweikhuizen voorziet namelijk in een aantal belangrijke functies: verbinding dorpsbewoners, versterken kracht en vitaliteit samenleving, ondersteuning culturele activiteiten, bevorderen zelfredzaamheid en een thuis voor verenigingen. Deze elementen worden ook door gemeente Beekdaelen onderkend. Door het niet voorzien van een gemeenschapsvoorziening in Sweikhuizen worden bovenstaande functies niet of onvoldoende geboden. Zeker ook omdat in het dorp geen andere voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld een school (gesloten in 1993) of een sportaccommodatie. Wij zijn verder van mening dat het niet om een klein aantal gebruikers gaat. Bijvoorbeeld:
 
Beesehofkapel - 22 leden - bestaat reeds 40 jaar
Bridgevereniging - 28 leden - bestaat reeds 30 jaar
Mannenkoor - 58 leden - bestaat reeds 148 jaar
Vrouwenvereniging - 87 leden - bestaat reeds 53 jaar
 
Bij de Seniorenvereniging, de Eettafel en de Carnavalsvereniging draait het niet zo zeer om het aantal leden maar meer om het voorzien in een sociale behoefte en waar iedereen aan activiteiten kan deelnemen.

Zoals aangegeven gaan we graag snel in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden en zullen zodra er nieuws is wederom een update geven.

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast